ביטוח בריאות בישראל

בישראל קיימים 3 סוגים של ביטוח בריאות:

  • ביטוח בריאות ממלכתי (מטעם המדינה). ביטוח זה הינו חובה והוא מוצע מטעם המדינה לכל אחד צורה שווה.
  • שב"ן (שירותי ביטוח נוספים). ביטוח זה מוצע מטעם קופות החולים בנוסף לשירות שמציעה המדינה.
  • ביטוח בריאות פרטי, המוצע על ידי חברות הביטוח והוא יכול להיות במקום או בנוסף לשב"ן של ופות החולים.

ביטוח מטעם המדינה

על פי חוק הביטוח הממלכתי קופות החולים הם אלה שמספקות את הטיפולים של המדינה ונחשבות כיד ימינם של משרד הבריאות. חשוב לציין ששירות זה כולל אך ורק טיפולים קלים שלא דורשים הרבה. השירותים של המדינה לא כוללים אשפוז יום או ביקור בבית של אנשים חולים שלא יכולים לבצע עבודות בסיסיות. השירותים הפסיכיאטריים נשארים במסגרת הטיפול של המדינה ולא עוברים לידם של בתי החולים.

הביטוח הממלכתי הוא חובה על פי החוק ומטופל על ידי המוסד לביטוח לאומי.

שב"ן( שירותי בריאות נוספים)

בנוסף למה שהמדינה מספקת, החוק מאפשר לקופות החולים לספר שירותים נוספים שלא נכללים תחת הטיפול של המדינה. השירותים הנוספים הם אך ורק בתחום השיפוט של קופות החולים וההכנסות שייכות להם. קופות החולים מספקים מה שהמדינה לא מספקת כגון ביקורי בית ואשפוז.

מה שכן, לקופות החולים מותר לתת שירות רק בדברים המשפרים את איכות החיים ולא מאריכים חיים או מצילים חיים. בשנת 2007 קופות החולים "מכבי" ו"כללית" סיפקו תרופות מצילות חיים במסגרת נפרדת, אך בחוק ההסדרים(2008), נקבע שדברים כאלה לא יתאפשרו בתוכנית השב"ן.

ביטוח בריאות פרטי

ביטוח זה, מספק שירותים לא חופשיים שהמפקח על הביטוח קובע. ביטוח זה יכול להיות בנוסף או במקום הביטוח של קופות החולים, ומספק שירות אפילו טוב יותר מתכנית השב"ן כגון בחירת בית חולים מסוים או מנתח מסוים.

בישראל, כל ביטוח בריאות פרטי הינו חופשי, פרט לגבול ששם המפקח ונחתם על ידי המבוטח וחברת הביטוח.

ביטוח בריאות בחו"ל

ביטוחי הבריאות מכל הסוגים תקפים אך ורק בתוך הארץ. ביטוח נסיעות לחו"ל הוא ביטוח מיוחד, שמכסה הוצאות על בריאות פר שעה שהמבוטח נמצא בחו"ל.