חרדות וחסדים בחדרי הלב

משפט רצח. כמה כאב יש במעמד הזה. הכאב של משפחת הנרצח, כאב מיסר, תחושת אשמה. הזיכרון של הסוף, של הגוף שחדל. הגעגוע. הכאב של הרוצח. מה עשה? הפחד הבושה, ההכחשה, החרטה. הכחשת החייתיות שהניעה את היד שאחזה בסכין השלופה ברגע אחד, שחלף. רגע אחד גורלי של אינסוף רגעים שהתנקזו אליו ואינסוף רגעים יגזרו ממנו. הזיכרון האישי והקולקטיבי של הכאב מתערבבים זה בזה והחרדות שאירוע כזה מעורר בכל מי שקשורים בו, אפילו אצל צופה "חיצוני"- כמו אבן שהושלכה למים שקטים ואדוות הגלים שנוצרו מגיעות עד למרחקים. 

חרדות מלוות פעמים רבות כאב. החרדה היא בעצם מצב קיצוני של הנפש בו נגזל ממנה משהו חשוב, מהותי, יקר, והיא "לא יודעת את נפשה". פחד ממוות, מאובדן החיים. נקשרים באופן לא מודע או תת מודע לאובדן אפשרי, כמו מקומות סגורים, מקומות גבוהים, כלבים וחיות טרף, ים, מכונות, מכוניות, נהיגה, נחשים, ג'וקים, יחסים אישיים, יחסים אינטימיים…מה לא. שאיפתו היחידה של תת המודע האישי והמשותף שלנו היא לשרוד. התרשמותו מהמוות או החידלון כאילו אינה ניתנת למיגור. 

"כאילו החרדה היא מן חדר או כלוב אליה נכנסת הנפש"

המילה חרד בהיפוך אותיות היא חדר. כאילו החרדה היא מן חדר או כלוב אליה נכנסת הנפש… מן חדר טראומה או חדר טיפול נמרץ. הרבה פעמים הנפש לא רוצה לצאת מהחדר על אף המלכוד שבו. על אף החשכה השוררת בו. אחרי אובדן מהותי היא מסרבת להאמין שוב בחיים, בוחרת במרתף במקום בקומה הראשונה, לא רוצה יותר לנסות ולטעום מה מזמנים החיים על פני האדמה. פגועה, מאוכזבת מהחיים עצמם.

החדר הזה הוא רק חדר אחד מיני רבים. ניתן לצאת ממנו לחדרים אחרים. את חדר הריפוי, החדר שמאזן ומייצב נוכל ליצור רק ביחד, כולנו, כמשפחה, כקהילה, כחברה והוא ישמש את כולנו כמו את היושבים במרתפי חדרי הטראומה. בחדר הזה מרופדותים הקירות באהבה ובדאגה אנושית. החדר הזה הוא כמו רחם. מוקף בחום, בתמיכה, בקבלה, בחוסר שיפוטיות. בחדר הזה תוכל הנפש הפצועה הפרטית והקולקטיבית להחלים. שם היא תרגיש מוגנת, מקובלת, שמורה. שם היא תוכל להתחבר שוב לריקמה האנושית ולהותיר את פחדיה מאחור וממנו תוכל לצאת לקומה הראשונה וגם לחיק הטבע, לאן שתחפוץ, והיא תחפוץ, כי החשק לחיים ולזרימתם ישוב לפעום שוב בליבה ובעורקיה. 

כמשפחה, כקהילה, כחברה עלינו ליצור את החדר הזה, את הרחם הזה. גם המילה רחם יש בה עניין מיוחד, שהרי נגזרת מאותו שורש של רחמים. רחמים הקרובים במשמעותם לחסדים. במיוחד עתה, כאשר חרדות של בריאות וכלכלה התחדדו מכורח הנסיבות, יצירת החדר הזה היא הכרחית. נוכל להיכנס לחדר – רחם הזה כמו לתיבת נוח ולשהות בו עד שיכלו המים מעל פני האדמה ותיגלה הארץ והיונה תשוב ובפיה עלה זית.