מהי גניקומסטיה?

בלוג

מריבתנו נוטים לחשוב על ענייני החזה כאל דבר נשי, כזה שעיסוקו הוא בעיקר בקרב נשים בין אם בצורך להגדלת חזה, פיסול של החזה או אפילו הקטנה שלו. ובמעין הסכמה שקטה בין כולם נראה, כי שיחות אלו נשארות בגזרתן של הנשים, אך עם זאת בשנים האחרונות נראה כי חל שינוי קטן בתפישה הרווחת.  גם גברים בדיוק