כיתרון האור מתוך החושך

בלוג

הביטוי 'כיתרון האור מתוך החושך' פירושו שכל תופעה המתגלה לנו במחשבה, ברגש, בגוף, שאנו חווים בעולם הזה, יש לה שורש עליון ונקי והיא רק התגלותו של הכוח המפעיל המצוי בשורש כל התופעות. אף אם מורגשת בנו כדבר שלילי, שהרי אף ההרגשה השלילית והקשה ביותר ניתנת לייחוס לאותו כוח מחולל כל, העומד ביסוד כל התופעות שהוא,

הרפורמה החדשה בביטוחי הבריאות

בלוג

מדוע ואיך משפיעה עלי הרפורמה בביטוח הבריאות? כיום סוגי ביטוח הבריאות הינם: ביטוח ממלכתי. ביטוח חובה מטעם המדינה. שירותי בריאות נוספים(שב"ן). ביטוח משלים מטעם קופות החולים. ביטוח בריאות פרטי. ביטוח משלים הנותן שירות טוב יותר, מטעם חברות הביטוח. הרפורמה החדשה עד 2016(קביעת הרפורמה החדשה) הפוליסה כלל  3 חלקים: השתלות, ניתוחים ותרופות. הרפורמה מפרידה את שלושת

ביטוח בריאות בישראל

בלוג

בישראל קיימים 3 סוגים של ביטוח בריאות: ביטוח בריאות ממלכתי (מטעם המדינה). ביטוח זה הינו חובה והוא מוצע מטעם המדינה לכל אחד צורה שווה. שב"ן (שירותי ביטוח נוספים). ביטוח זה מוצע מטעם קופות החולים בנוסף לשירות שמציעה המדינה. ביטוח בריאות פרטי, המוצע על ידי חברות הביטוח והוא יכול להיות במקום או בנוסף לשב"ן של ופות