חרדות וחסדים בחדרי הלב

בלוג

משפט רצח. כמה כאב יש במעמד הזה. הכאב של משפחת הנרצח, כאב מיסר, תחושת אשמה. הזיכרון של הסוף, של הגוף שחדל. הגעגוע. הכאב של הרוצח. מה עשה? הפחד הבושה, ההכחשה, החרטה. הכחשת החייתיות שהניעה את היד שאחזה בסכין השלופה ברגע אחד, שחלף. רגע אחד גורלי של אינסוף רגעים שהתנקזו אליו ואינסוף רגעים יגזרו ממנו. הזיכרון