מה זה אשראי אישי?

בלוג

דירוג אשראי נחשב במשך עשרות שנים לאחד הכלים היעילים של הבנקים במערב, דירוג זה מתבסס על פעולות פיננסיות כמו לקיחת הלוואה, עמידה במסגרות אשראי ועוד. גם בישראל נעשה ניסיון לחוקק חוק דומה בשנת 2002, אבל החוק שאחריו אספו הבנקים אירועים שליליים של לקוחות, כדוגמת פשיטת רגל, הליכי הוצאה לפועל וכו. נתונים אלו לא איפשרו תמונה